پشت پرده ماجرای برج سازی و ساختمان سازی در پایتخت‌، اتفاقات زیادی در جریان است‌، ماجرای سرمایه داران غیرمتخصصی که با پشتوانه پول خود‌، حاکمیت ساختمان های بلند کلانشهر‌ها را در دست گرفته‌اند‌، افرادی که پول دارند‌، پس می سازند و اگر نیازی به توافق بود‌، توافق می کنند‌! تا زمانی که تهران و سایر کلان شهر‌ها شهرهایی آرام و همگون بشوند باید انتظار کشید‌، اگرچه می توان چند قدم هم برداشت‌. از بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها با اجرای مقررات ملی ساختمان تا اجرای احکام کمیسیون ماده 100‌! کمیسیونی که رأی صادر می کند‌، قصه ساخت وساز‌ها در پایتخت همچنان منتقدان زیادی دارد‌، اما بیشتر انتقاد‌ها هم ریشه‌اند‌، یعنی حرف‌ها یکی است‌، درد معلوم است و درمان هم‌، ولی کسی نیست به این سؤال پاسخ دهد که چرا ساختمان های تهران هنوز بیمارند‌؟